Skip to Content

Om Helena

Helena Morland artist

Helena Morland är född 1972 i Umeå, studerade vid Helsingfors Bildkonstakademi 2000-2003 och Umeå Konsthögskola 2003- 2006 där hon tog sin Magister examen. Helena Morlands konstnärskap präglas av en bredd och mångfald som i stor utsträckning kan beskrivas som unik i konstvärlden. Helenas konstnärliga produktion omfattar så vitt skilda discipliner som Måleri, Poesi, Skulptur, Smyckedesign, Installation, Mekanisk konst, Ljus och Ljudkonst. Med omisskännlig hantverksskicklighet arbetar hon med olika material som T.ex. silver, brons, aluminium, järn cement, plast.

Hennes senaste alster är starkt influerade av det Isländska landskapets geologiska strukturer, hon uttrycker själv att flytten till Island år 2008 innebar en revolution i hennes måleri. I dessa konstverk kombinerar hon sina omfattande kunskaper i Skulptur, Måleri, Ljuskonst och Grafisk teknik. För att inte begränsas av måleriets klassiska användning av färgens valör och kulör register skapar hon med ständig nyfikenhet och uppfinningsrikedom nya tekniker att använda färgen på där hon återkommande monterar genombrutna strukturer på olika plan. Hon säger att hon ”bygger” färgen som ett konstruktions material bland många. I hennes måleri finns inte enbart ett skenbart djup utan även ett verkligt, genom hennes användning av en oförliknelig djuprelief teknik i aluminium, detta har befriat måleriet från den klassiska problemställningen med den platta ytan som skall ge en illusorisk form. Helena säger att denna metod stämmer överens med hennes koncept om det Isländska landskapet.

Avslutningsvis säger Helena att hon inte bara känner sig hemma på Island utan har även kommit hem i sitt måleri.